โครงสร้างระบบทางเดินปัสสาวะ

Lancez-Vous. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse e-mail
โครงสร้างระบบทางเดินปัสสาวะ par Mind Map: โครงสร้างระบบทางเดินปัสสาวะ

1. ไต (kidney)

2. . ท่อไต (ureter)

3. . กระเพาะปัสสาวะ (bladder)