สรุปกิจกรรมการออกแบบอินโฟกราฟิก

Lancez-Vous. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse e-mail
สรุปกิจกรรมการออกแบบอินโฟกราฟิก par Mind Map: สรุปกิจกรรมการออกแบบอินโฟกราฟิก

1. สี

1.1. สีที่โดดเด่น/ดึงดูด

1.2. สีไม่หลากหลายเกินไป

1.3. สีไม่แสบตาเกินไป / สบายตา

1.4. ควรใช้สีไม่เกิน 3 สี

1.5. การใช้โทนสีเหมาะสมกับชิ้นงาน

2. ภาพ

2.1. ภาพเข้ากับเนื้อหา

2.2. ไอคอนช่วยในการตกแต่ง เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

2.3. ภาพประกอบ เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น

2.4. ภาพสวยงาม ดึงดูดความสนใจ

3. การจัดวาง

3.1. ดึงดูดสายตา อ่านง่าย

3.2. สร้างจุดเด่น/จุดนำสายตา

3.3. เรียงลำดับวัตถุเป็นตัว Z

3.4. จัดกลุ่มเนื้อหา เว้นพื้นที่ว่าง

3.5. การแบ่ง layout ให้เหมาะสมกับเนื้อหาและชิ้นงาน

4. หัวข้อ

4.1. เน้นหัวข้อหลัก ใช้ตัวใหญ่หรือตัวหนา

4.2. มีความเป็นระเบียบ

4.3. เลือกหัวข้อที่มีความน่าสนใจ

4.4. พาดหัวข้อได้กระชับ

5. เนื้อหา

5.1. เนื้อหาต้องครบถ้วน เข้าใจง่าย

5.2. เลือกสิ่งที่ต้องการจะสื่อสาร/จุดประสงค์การสื่อสาร (เข้าใจเรื่องที่เราจะสื่อสาร)

5.3. เนื้อหาเป็นความจริง และมีความถูกต้อง

5.4. การสะกดคำถูกต้อง

5.5. การเล่าเรื่องมีลำดับ / การเรียงลำดับเนื้อหา

5.6. สั้น กระชับ ไม่เยอะ

6. ตัวอักษร (Font)

6.1. สีฟอนต์ สอดตล้องกับสีพื้นหลัง

6.2. ฟอนต์อ่านง่าย ขนาดพอเหมาะ

6.3. การใช้ effect ตัวอักษรให้น่าอ่าน

6.4. รูปแบบ font ไม่ควรเกิน 3 รูปแบบ

7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ

7.1. เห็นแล้วสะดุดตา จำได้ง่าย

7.2. สำรวจกลุ่มเป้าหมาย/ความต้องการ

7.3. การเลือกธีมที่น่าสนใจ

7.4. อย่านำเสนอข้อมูลเท็จ /บิดเบือนข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนและถูกต้อง

7.5. คำนึงถึงหลักการ ของ Gestalt และ vistual literacy

7.6. ใส่ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ