Sistema Informàtic

Lancez-Vous. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse e-mail
Sistema Informàtic par Mind Map: Sistema Informàtic

1. Maquinari

1.1. CPU

1.2. Memòria

1.3. Perifèrics

1.3.1. d'Entrada

1.3.1.1. Teclat

1.3.1.2. Ratolí

1.3.1.3. Escàner

1.3.1.4. Càmera de fotos

1.3.2. de Sortida

1.3.2.1. Pantalla

1.3.2.2. Impressora

1.3.2.3. Altaveus

1.3.3. d'Entrada i Sortida

1.3.3.1. Disc Dur

1.3.3.2. USB

1.3.3.3. Unitat de CD/DVD

2. Programari

2.1. de Diagnòstic

2.1.1. Programes que mostren el rendiment de l'ordinador

2.2. de Sistema

2.2.1. El Sistema Operatiu

2.3. d'Aplicació

2.3.1. Processadors de textos

2.3.2. Fulls de càlcul

2.3.3. Navegador

2.3.4. Reproductors de música / vídeo

2.3.5. Presentacions