SİSTEM YAKLAŞIMI MODELİ

Iniziamo. È gratuito!
o registrati con il tuo indirizzo email
SİSTEM YAKLAŞIMI MODELİ da Mind Map: SİSTEM YAKLAŞIMI MODELİ

1. PROBLEMİN TANIMI

1.1. Amacın Belirlenmesi

1.1.1. Komisyon Üyelerinin Seçilmesi

2. GELİŞME

2.1. İçeriğin Seçimi

2.1.1. Öğrenciye Dönük Amaçların Yazılması

2.1.1.1. Amaçların Davranışa Dönüştürülmesi

2.1.1.1.1. Uygun Ders Planlarının Yazılması

3. DEĞERLENDİRME

3.1. Sonuçların Değerlendirilmesi

3.1.1. Sürekli Dönüt Sağlanması