ВИХОВАННЯ

Iniziamo. È gratuito!
o registrati con il tuo indirizzo email
ВИХОВАННЯ da Mind Map: ВИХОВАННЯ

1. Етапи процесу виховання

1.1. Ознайомлення з нормами і правилами поведінки

1.2. Формування почуттів

1.3. Формування поглядів та переконань

1.4. Формування умінь, навичок і звичок правильної поведінки

1.5. Самовиховання

1.5.1. Форми самовиховання

1.5.1.1. пристосування

1.5.1.2. наслідування

1.5.1.3. орієнтація на дорослих, друзів

1.5.2. Чинники, що спонукають до самовиховання

1.5.2.1. позитивні приклади

1.5.2.2. ідеали, герої, авторитети

1.5.2.3. бесіди, диспути, дискусії на моральні теми

1.5.2.4. здорова атмосфера у колективі

1.5.3. Етапи педагогічної організації самовиховання учнів

1.5.3.1. спонукальний

1.5.3.2. цільовий

1.5.3.3. організаційно-дійовий

1.5.3.4. контрольно-регулюючий

1.5.4. Прийоми самовиховання

1.5.4.1. самопереконання

1.5.4.2. самонавіювання

1.5.4.3. самопідбадьорення

1.5.4.4. самозаохочення

1.5.4.5. самопримус

1.5.4.6. самозвіт

1.5.4.7. самооцінка

2. Методи виховання

2.1. Методи формування свідомості особистості

2.1.1. Словесні методи

2.1.1.1. бесіда

2.1.1.2. розповідь

2.1.1.3. пояснення

2.1.1.4. умовляння

2.1.1.5. роз'яснення

2.1.1.6. навіювання

2.1.1.7. переконання

2.1.1.8. диспут, дискусія

2.1.2. Метод прикладу

2.2. Методи організації досвіду суспільної поведінки особистості

2.2.1. Педагогічна вимога

2.2.1.1. Пряма вимога

2.2.1.2. Непряма вимога

2.2.1.2.1. Позитивна (прохання, довіра, схвалення)

2.2.1.2.2. Нейтральна (порада, натяк, умова)

2.2.1.2.3. Негативна (осуд, погроза, недовіра)

2.2.2. Вправляння

2.2.3. Привчання

2.2.4. Доручення

2.2.5. Виховуюча ситуація

2.2.6. Гра

2.2.7. Прогнозування

2.2.8. Громадська думка

2.3. Методи стимулювання та мотивації поведінки особистості

2.3.1. Змагання

2.3.2. Заохочення

2.3.2.1. схвалення

2.3.2.2. похвала

2.3.2.3. подяка

2.3.2.4. авансування

2.3.2.5. премія

2.3.2.6. нагорода

2.3.2.7. важливе доручення

2.3.3. Покарання

2.3.3.1. покарання-впраляння

2.3.3.2. покарання-обмеження

2.3.3.3. покарання-осуд

2.3.3.4. покарання-умовність

2.3.3.5. покарання-зміна ставлення

2.4. Методи самовиховання

2.4.1. Самоусвідомлення

2.4.2. Самопізнання

2.4.3. Самоставлення

2.4.4. Саморегуляція (самоконтроль)

3. Зміст національного виховання

3.1. Громадянське виховання

3.2. Розумове виховання

3.3. Моральне виховання

3.3.1. статеве виховання

3.4. Трудове виховання

3.4.1. економічне виховання

3.5. Естетичне виховання

3.5.1. екологічне виховання

3.6. Фізичне виховання

4. Закономірності виховання

4.1. Виховання + суспільні потреби, умови виховання

4.2. Виховання + врахування потреб, можливостей, інтересів дитини

4.3. Результати виховання + вплив на внутрішній світ особистості

4.4. Виховання + активність особистості

4.5. Виховання + самовиховання

4.6. Виховання + єдність виховних впливів на особистість

5. Принципи виховання

5.1. Принцип єдності вимогливості до особистості з повагою до неї

5.2. Принцип урахування вікових та індивідуальних особливостей учнів

5.3. Принцип опори на позитивне в особистості

5.4. Принцип цілеспрямованості виховання

5.5. Принцип цілісності (комплексності та системності)

5.6. Принцип виховання в діяльності і спілкуванні

5.7. Принцип єдності свідомості і поведінки

5.8. Принцип єдності виховних вимог школи, сім'ї та громадскості

5.9. Принцип зв'язку виховання з життям

5.10. Принцип виховання особистості в колективі

6. Рушійні сили виховання

6.1. внутрішні

6.1.1. між соціально-значущими завданнями і можливостями особистості

6.1.2. між зовнішнім впливом і внутрішніми прагненнями особистості

6.1.3. між емоціями і волею особистості

6.1.4. між усвідомленням прав і обов'язків особистості

6.2. зовнішні

6.2.1. між впливами школи і сім'ї

6.2.2. між організованим впливом (школа, сім'я) та неорганізованим (вулиця)

6.2.3. між різним ставленням вчителя до учнів

6.2.4. між життєвим досвідом учнів

7. Ознаки процесу виховання

7.1. цілеспрямованість

7.2. багатофакторність

7.3. довготривалість

7.4. неперервність

7.5. нескінченність

7.6. віддаленість результатів

7.7. комплексність, цілісність, системність

7.8. самокерованість

7.9. двобічний характер

7.10. концентризм у змісті виховання

8. Структура процесу виховання

8.1. Мета та завдання виховання

8.2. Зміст виховання

8.3. Форми, методи, засоби виховання

8.4. Контроль і корекція виховання

8.5. Результат

9. Чинники (фактори)

9.1. Об'єктивні

9.1.1. біологічні (генетика)

9.1.2. суспільні явища та процеси

9.1.3. природне середовище

9.2. Суб'єктивні

9.2.1. сім'я

9.2.2. освітні заклади, вчителі, вихователі

9.2.3. ЗМІ

9.2.4. заклади культури

9.2.5. церква

9.2.6. позакласні заклади

9.2.7. ровесники, друзі

9.2.8. громадські організації

10. Перевиховання

10.1. Етапи перевиховання

10.1.1. Встановлення причин відхилення

10.1.2. Визначення мети, шляхів та засобів перевиховання

10.1.3. Активізація позиції дитини, мотивація

10.1.4. Розробка системи контролю, вимог, заохочень, покарань

10.2. Виправлення