การประยุกต์ใช้มัลติมีเดีย

Iniziamo. È gratuito!
o registrati con il tuo indirizzo email
การประยุกต์ใช้มัลติมีเดีย da Mind Map: การประยุกต์ใช้มัลติมีเดีย

1. ด้านการศึกษา

1.1. ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน

1.1.1. www.youtube.com/watch?v=vUB0onc3IpY

2. ด้านบันเทิง

2.1. ใช้สร้างAnimetion

2.1.1. www.youtube.com/watch?v=pRJXBFddROo

2.2. ใช้สร้างเกม

2.2.1. www.youtube.com/watch?v=gB1-cnNSrrk

3. ด้านการแพทย์

3.1. ใช้สร้างภาพหรือจำลองส่วนต่างๆภายในร่างกาย

3.1.1. www.youtube.com/watch?v=SejXhR6kEvg

4. ด้านธุรกิจ

4.1. ใช้จัดทำโฆษณาสินค้าต่างๆ

4.1.1. www.youtube.com/watch?v=H8K3Nk3PghU

5. ด้านการท่องเที่ยว

5.1. ใช้ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

5.1.1. http://www.unseentravel.com/

6. ด้านการสื่อสาร

6.1. สามารถติดต่อสื่อสารได้สะดวกขึ้น

6.1.1. http://www.skype.com/en/