登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
PGO Delier により Mind Map: PGO Delier

1. disciplines

1.1. thuiszorg

1.2. huisarts

1.3. politie

1.4. SPV-er

1.5. SIZ

1.6. mantelzorg cafe

1.7. GGZ

1.8. dagbesteding

1.9. Renske

2. toetsbaarheid/ evaluatie

3. aanleiding

3.1. overleg Sandra Kennistekort

3.2. Wat is er bereikt?

3.3. verwachtingen van het onderzoek en de inhoud ervan

4. samenwerking ZKH en mantelzorg in de praktijk

5. relevatie

5.1. theoretisch en praktisch

6. operationalisatie begrippen en afbakening van het onderwerp

7. waarden en normen van het MST

8. notulen van de 1ste meeting betrekken

9. theorie

9.1. wat zijn mantelzorgers?

9.2. delier

9.3. wat is een scholingmodule en welke mogelijkheden zijn er

10. literatuurorientatie

10.1. zoekstrategie

10.2. zoektermen

10.3. databases

10.4. inclusieve en exclusie

10.5. resultaten

11. doelstelling

11.1. korte termijn

11.2. lange termijn

12. wat is er al bereikt?

12.1. micro

12.2. meso

12.3. macro

13. persoonlijke leerdoelen opstellen

14. doelgroepen uitzoeken

15. overleg met andere groep en koppeling