ETAPA SENSORIOMOTRIU SUBESTADIS

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
ETAPA SENSORIOMOTRIU SUBESTADIS により Mind Map: ETAPA SENSORIOMOTRIU SUBESTADIS

1. Subestadi 1: Exercici dels reflexos (0-1 mes)

1.1. Els esquemes d’acció són reflexos hereditaris i consisteixen en repetir-los, combinar-los i diversificar-los.

1.2. Preparen per adaptar-se al món.

1.3. La seva experimentació i reiteració implica la incorporació a la psique i l’organització de l’acció progressiva respecte a l’objecte.

2. Subestadi 5: Descobriment per experimentació (12-18 mesos)

2.1. Es perfecciona la imitació dels models

2.2. Aprèn de les limitacions dels esquemes i els modifica per a respondre millor als problemes.

2.3. El camp d’acció s’expandeix.

2.4. Reaccions circulars terciàries

2.4.1. Les accions es repeteixen introduint variacions.

2.5. La conservació de l’objecte es va perfeccionant: busca l’objecte allà on el va veure per última vegada o on ha vist que l’amagàvem.

3. Subestadi 2: Esquemes simples (1-4 mesos)

3.1. Apareixen les reaccions circulars primàries

3.1.1. L’infant realitza una acció causal i descobreix que obté conseqüències agradables i la repeteix per a mantenir aquella sensació.

3.2. No distingeixen el seu jo del medi que l’envolta.

4. Subestadi3:Descobriment de procediments (4-8 mesos)

4.1. Inici de l’extraversió cognitiva

4.1.1. Superació de l’egocentrisme inicial, comença a interessar-se pel món que el rodeja i entén que les seves accions poden provocar conseqüències i les repeteix per a obtenir-les.

4.2. Reaccions circulars secundàries

4.2.1. Descobreix el poder de la seva acció en el món.

4.3. La seva conducta és semi intencional.

4.4. Judicis no limitats a l’aparença de les coses

4.5. És capaç de coordinar esquemes.

4.6. Si un objecte desapareix del seu camp visual, deixa d’existir. Si el tapem parcialment, inicia una conducta de recerca de l’objecte

5. Subestadi 4: conducta intencional (4-12 mesos)

5.1. Comença a coordinar esquemes i aplicar-los a situacions noves.

5.2. Apareix l’acció intencional

5.2.1. Es proposa agafar un objecte i posa en acció un esquema per aconseguir-ho

5.3. Progressa la seva capacitat d’anticipar.

5.4. Conservació/permanència de l’objecte

5.4.1. Entendre que els objectes segueixen existint tot i que no estiguin dins del nostre camp visual.

6. Subestadi 6: Representació mental (18-24 mesos)

6.1. Frontera entre allò sensoriomotor i el simbòlic

6.2. La combinació d’esquemes cap a un objectiu es fa mentalment, sense haver-los de provar materialment amb l’acció

6.3. Apareix la imitació diferida, el llenguatge i el joc simbòlic.

6.4. Conservació

6.4.1. Pot representar els desplaçaments invisibles i buscar els llocs on l’objecte pot estar ocult. Fins i tot pot anomenar-lo.

6.5. Comencen a penar en els esdeveniments i les seves conseqüències, ja no funcionen només per assaig i error