“Mijn 14-jarige zoon toont negatief gedrag wanneer ik iets aan hem vraag. Hoe kan ik positief ged...

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
“Mijn 14-jarige zoon toont negatief gedrag wanneer ik iets aan hem vraag. Hoe kan ik positief gedrag stimuleren?” により Mind Map: “Mijn 14-jarige zoon toont negatief gedrag wanneer ik iets aan hem vraag. Hoe kan ik positief gedrag stimuleren?”

1. Democratische opvoedingsstijl

1.1. grenzen stellen

1.2. instructies geven

1.3. Ondersteuning bieden

1.4. Controle uitoefenen

2. de bijhorende fases

2.1. Piaget: Formeel operationele fase

2.1.1. egocentrisme

2.2. Erikson: adolescente fase

2.2.1. Ontwikkeling identiteit

3. Transactionele analysemodel

3.1. kind

3.2. Omgeving

3.3. Ouder

4. Balansmodel meso

4.1. veel steun familie en vrienden (van Moeder)

4.2. Daan heeft weinig vrienden of sociale contacten

5. Balansmodel micro

5.1. scheiding ouders

5.2. moeder arbeidsongeschikt

5.3. Conflicten zoon en moeder

6. Modelleren

6.1. Bandura

6.2. Imiteren gedrag van neef

7. MESO

8. MICRO

9. MACRO

10. Balansmodel Macro

10.1. Culturele meerderheid

10.2. HAVO

10.3. Maatschappelijk: werkeloosheid

11. Behoeftehiërarchie Maslow

11.1. Zelfontplooiing

11.2. Waardering

11.3. Hechting

11.4. Veiligheid

11.5. Biologische behoeftes

12. AGOGIEK-PSYCHOLOGIE