登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Vækst により Mind Map: Vækst

1. Uddannelse

1.1. Hvis man får en bedre uddannelse, som man kan tjene flere penge på. Og derfor kan man skabe vækst.

1.2. Virksomheder vil hellere ansætte mennesker med en højere uddannelse,og det er også derfor danmark har så høj en vækst, da vi har nogle bedre uddannelser end de andre lande.

2. Job

2.1. Bedre job

2.2. Mindre jobløse

2.2.1. Vi oplever mere vækst, da der kommer flere og flere forskellige former for arbejde, og derfor kan vi også ansætte flere.

3. Økonomien vokser

3.1. Hvis fx. en virksomhed tjener flere penge end de gjorde sidste år.

3.2. Hvis en virksomhed begunder at tjene flere penge på en produktion af noget, så kan de ansætte flere medarbejder. Og derfor produsere flere ting, og tjhene flere penge.

4. Bæredygtig vækst

4.1. Hvis en virksomhed vokser via produktion. Så skal man søre for, at væksten ikke kommer til at påvirke noget i fremtiden.

5. Fremtiden

5.1. Verden kommer til at have en størrer produktion,fordi vi bliver flere og flere mennesker,og derfor skal vi produsere flere ting.

6. Recession

6.1. Når folk bliver arbejdsløse

7. Højkonjunktur og Lavkonjunktur

7.1. Højkonjunktur er når væksten stiger

7.2. Lavkonjunktur er når væksten falder