Verbindingsambassadeurs voor het jeugdwerk

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Verbindingsambassadeurs voor het jeugdwerk により Mind Map: Verbindingsambassadeurs voor het jeugdwerk

1. methodologie

1.1. projectaanvragen

1.2. diepteinterviews

2. onderzoeksvragen + resultaten

2.1. opbouw netwerken

2.1.1. partners selecteren

2.1.2. lerend netwerk

2.1.3. rollen

2.2. drempels wegwerken

2.2.1. methodiek

2.2.1.1. trajecten op maat

2.2.1.2. outreachend werken

2.2.2. bewustwording

2.2.3. toekomst

3. literatuurstudie

4. conclusie + discussie

4.1. Terugkoppeling van literatuur ook in resultaten?