登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
New Year's Resolution により Mind Map: New Year's Resolution

1. Nhìn lại năm cũ

1.1. Điểm sáng trong năm

1.1.1. Đạt được danh hiệu nhóm Top 6 Hùng Biện Tiếng Anh Eloquence Championship

1.1.2. Có công việc, không còn thất nghiệp (Tour guide + Content Writer + TNV CLB Tiếng Anh)

1.1.3. Đạt danh hiệu sinh viên giỏi (Có thưởng)

1.2. Những bài học rút ra trong năm

1.2.1. Phải dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Như một con cá nhỏ chưa từng được ra khỏi con sông thân thuộc, chỉ khi nó dám bơi ra biển lớn, cá con mới có thể trưởng thành được.

1.2.2. Không dựa dẫm hoàn toàn vào bất cứ nguồn nào cũng không tin tưởng tuyệt đối bất cứ nguồn nào, hãy là một bộ não có tư duy phản biện!

1.2.3. Phải biết giữ gìn và lưu trự gọn gàn từ sớm, để có thể kéo dài tuổi thọ, không chỉ sản phẩm mình sử dụng mà còn ở sức khỏe của mình

1.3. Phát triển

1.3.1. Lần đầu bước ra biển lớn, lần đầu được tiếp xúc với cuộc thi Hùng Biện Tiếng Anh

1.3.2. Lần đầu tiên có công việc

1.3.3. Được thăng tiến hơn trong công việc mình làm, được đảm nhận nhiều vị trí, được tiếp cận nhiều kiến thức mới

2. Mục tiêu năm mới Phương pháp O.KRs

2.1. Cơ sở lý thuyết

2.1.1. Goals (mục đích) là kết quả mà bạn dự định đạt được

2.1.1.1. Objectives (mục tiêu) là những hành động giúp bạn đạt được mục đích. (What)

2.1.1.1.1. Key Results là kết quả then chốt và là những điều cho biết bạn sẽ đạt được mục tiêu.

2.2. Hệ thống Goals năm mới thành công rực rỡ

2.2.1. Quý 1: Tạo thói quen tốt cho sức khỏe, bắt đầu khởi nghiệp Youtube

2.2.1.1. Tỉnh táo khỏe mạnh và nâng suất hơn

2.2.1.1.1. Bắt đầu ngồi thiền sáng