Стратегія Інституту лідерства та управління Українського Католицького Університету

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Стратегія Інституту лідерства та управління Українського Католицького Університету により Mind Map: Стратегія Інституту лідерства та управління Українського Католицького Університету

1. Бути вибором №1 для керівників  неприбуткового сектору та християнських провідників. Бути інтелектуальним та академічним центром

1.1. Здобути довіру до програм серед НУО та християнських лідерів

1.1.1. 50% активних представників сектору знають та довіряють програмам Інституту

1.1.1.1. 1000 НУО України у базі даних ІЛУ на кінець 2013 року 100 різних НУО на рік приймають участь у наших подіях Принаймні 20 нових НУО отримують від нас послугу щороку Принаймні 15 НУО за рік звертаються до нас за послугою вдруге

1.1.2. Події ІЛУ - якісні, відповідають тенденціям ринку та запитам НУО

1.1.2.1. У формі оцінювання 70% учасників визнали захід як такий, що відповідає їх потребам

1.1.3. Досягти поінформованості в середовищі християнських лідерів про програми та пропозиції напрямку

1.1.3.1. - Проведено не менше 12 презентацій напрямку для церковних структур та священиків у 9 єпархіях та 3-ьох екзархатах УГКЦ - Не менше ніж 5 осіб з кожної єпархії та екзархату беруть участь у програмах напрямку впродовж року -Тренерів ІЛУ запрошено для проведення програм та тренінгів у єпархіях/екзархатах УГКЦ (принаймні 5 різних ) не менше 10 разів

1.1.4. Сформувати портфоліо програм напрямку, що відповідають потребам середовища

1.1.4.1. Сформовано порт фоліо з не менше 4 комплексних програм та 15 тренінгів/семінарів.

1.2. Удосконалити ЛШМЛ та УНО до найякісніших програм, що максимально відповідають потребам сектору

1.2.1. Провести моніторинг існуючих навчальних програм для неприбуткового сектору

1.2.1.1. Проведений компаративний аналіз УНО ІЛУ з мінімумом 4 аналогічними програмами Європи та США

1.2.2. Моніторити та аналізувати потреби сектору в Україні

1.2.2.1. Викладацький склад - найкращі професіонали за відгуками клієнтів , що звертаються за послугами та іншими відгуками представників сектору. Викладачі розділяють цінності ІЛУ

1.2.3. За результатами моніторингу скласти план вдосконалення

1.2.3.1. Беруть участь у події мінімум 10 учасників

1.2.4. Програми мають продуману логіку, курси взаємоінтегровані та взаємодоповнюють один одного

1.2.4.1. Після кожної події учасники заповнюють оціночну форму ІЛУ

1.2.5. Залучити до програми ТОП українських експертів з третього та бізнес-секторів

1.2.5.1. Викладачі узгоджують програми курсів між собою

1.2.6. ІЛУ пропонує один навчальний курс або тренінг, який про активно піднімає важливу суспільну проблему чи проблему організаційного розвитку ІГС

1.2.6.1. Навчання проведено для не менше 15 осіб

1.2.7. Забезпечити проведення ЛШМЛ у 2013 для активних молодих мирян УГКЦ

1.2.7.1. У ЛШМЛ взяли участь 25 учасників з різних єпархій та екзархатів УГКЦ

1.2.7.2. На початок березня є принаймні 50% коштів, необхідних для організації ЛШМЛ

1.2.8. Укласти програму ЛШМЛ відповідно до потреб середовища

1.2.8.1. Позитивні оцінки випускників ЛШМЛ про актуальність підібраних тематик програми

1.2.9. Залучати кращих фахівців та експертів у питаннях лідерства до викладання на ЛШМЛ

1.2.9.1. Семінари проводять найяскравіші особистості

1.2.10. Вишколити команду найкращих тренерів для ЛШМЛ та програм напрямку

1.2.10.1. Організовано 1 Тренерську школу у 2013 році

1.3. Розвивати компетенції та експертну спроможність працівників ІЛУ

1.3.1. Кожен працівник ІЛУ закінчив, принаймні, 1 програму, що сприятиме професійному розвитку (відповідно до профілю роботи)

1.3.1.1. Працівник застосував здобуті знання у свої роботі

1.3.2. Участь працівників ІЛУ у заходах, що сприятимуть налагодженню контактів та презентації ІЛУ на відповідному “ринку”

1.3.2.1. Участь у не менше 3-ьох заходах відповідно до важливості, рівня та актуальності для Інституту

1.3.3. Пошук можливостей стажування для працівників ІЛУ по напрямку

1.3.3.1. Сформований список організацій цікавих для стажування (5 і більше)

1.3.3.2. Проведено переговори та досягнуто домовленості принаймні з одним з них

1.4. Сформована команда найкращих викладачів з управління та лідерства

1.4.1. Залучено до програм ІЛУ троє нових експертів з третього та бізнес-сектору

1.4.2. ІЛУ вишколює «внутрішнього» викладача одного курсу

1.5. Укомплектована та активно використовувана ресурсна база книг, відео, статей, досліджень з питань лідерства та управління

1.5.1. Щороку бібліотека поповнюється 10 книгами та 10 іншими ресурсами

1.5.2. Принаймні 50 осіб в рік користуються послугами бібліотеки

1.5.3. Щороку проведено не менше 5 аналітичних оглядів, ІЛУ пропонує не менше 5 публікацій

1.5.4. Кожен відео матеріали он-лайн переглядає не менше 60 осіб

1.6. ІЛУ бере активну участь у дискусіях експертів у питаннях сектору

1.6.1. ІЛУ запрошений до дискусій експертів (Розробка стратегії розвитку оргспроможності, Спільнота практиків оргрозвитку, Єдиний молодіжний простір УГКЦ)

1.6.2. ІЛУ представляє майстер-класи, доповіді на конференціях, консультації донорам не менше 5 протягом року