Videokurset om MindMeister

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Videokurset om MindMeister により Mind Map: Videokurset om MindMeister

1. Kapitel 1

1.1. Introduktion

1.2. Kom godt i gang

1.2.1. Log ind

1.3. Brugerflade

1.4. Nyt mind map

2. Kapitel 2 Formatering

2.1. Store danskere

3. Kapitel 4 Ass.

3.1. Noter

3.2. Links

3.3. Bilag

3.4. Opgaver

4. Kapitel 5 Del og udgiv

4.1. Del et mind map med en person

4.2. DEl med gruppe

4.3. Admin - opret grupper

4.4. Udgiv mind map

4.5. Udgiv mind map på Skoletube

5. Kapitel 6 Haps, klon og samarbejde

5.1. Samarbejde i en gruppe