登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
PROCES WYCHOWANIA により Mind Map: PROCES WYCHOWANIA

1. Proces intencjonalny kształtowania jednostki

1.1. Zamierzony, odbywający się ze świadomością wychowującego a także wychowanka

2. Kształtowanie nawyków

3. Kształtowanie światopoglądu, systemu wartości

4. Zaspokajanie potrzeb