CNB "Djurdje Crnojevic"

시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
CNB "Djurdje Crnojevic" 저자: Mind Map: CNB "Djurdje Crnojevic"

1. Cobiss centar Crne Gore

1.1. Virtuelna biblioteka Crne Gore

1.1.1. E-katalog CNB

1.1.2. Uzajamni E-katalog COBIB.CG (27 biblioteka)

2. USLUGE / DJELATNOSTI

2.1. Za izdavace

2.1.1. CIP

2.1.2. ISSN

2.1.3. ISBN

2.1.4. BAR-CODE

2.2. Za korisnike

2.2.1. Radno vrijeme

2.2.2. Pravila rada citaonice

2.2.3. Cjenovnik usluga

2.2.4. Medjubibliotečka pozajmica

2.3. Za bibliotekare

2.3.1. Licenca

2.3.2. Zvanja

3. KONTAKT