시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
Socjologia 저자: Mind Map: Socjologia

1. Postacie związane z socjologią

1.1. August Conte

1.2. Emil Durkheim

1.3. Florian Znaniecki

2. Historia rozwoju socjologii

2.1. Powstała w pierwszej połowie XIX wieku.

2.2. Nazwa socjologii wywodzi się z łacińskiego socjus - społeczeństwo i greckiego logos - mądrość, wiedza, nauka.

3. Wiedza społeczna a socjologia

3.1. Podstawowe zagadnienia związane z wiedzą społeczną.

3.1.1. 1. Kontakty z innymi ludźmi.

3.1.2. 2. Walka o wartości egzystencjalne.

3.1.3. 3. Współpraca i konkurencja.

3.1.4. 4. Powiązania ekonomiczne, kulturalne w rożnych zbiorowościach od rodziny po społeczeństwo globalne.

3.2. Wiedza potoczna

3.2.1. Jest to pierwszy zbiór spostrzeżeń przypadkowych i osobistych.

3.2.2. Opiera się na indywidualnych doświadczeniach i związana jest z wartościowaniem.

3.2.3. W jej obrębie mieści się szereg stereotypów

3.2.3.1. Cechy stereotypów

3.2.3.1.1. 1. Charakter upraszczający

3.2.3.1.2. 2. Nadmierne generalizowanie.

3.2.3.1.3. 3. Odporność na zmiany.

3.2.3.1.4. 4. Emocjonalny charakter.

3.3. Wrażliwość artystyczna inaczej sztuka