시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
Ideologi 저자: Mind Map: Ideologi

1. Socialliberalisme

1.1. for

1.1.1. Vil have at folk er frie, men med statens hjælp

1.1.2. Det skal være et frit marked

1.1.3. Staten skal have nok til at hjælpe de fattige.

1.2. imod

1.2.1. Det skal ikke være en individ frihed, men den skal være frihed i samfundet

1.2.2. Staten må ikke få alt magten

1.3. Partier

1.3.1. Socialdemokratiet

1.3.2. Alternativet

1.3.3. Enhedslisten

1.3.4. Radikale Venstre

1.3.5. Socialistisk Folkeparti

1.4. Menneskesyn

1.4.1. mennesket ved best selv, og bliver formet af sin plads i samfundet, men former også sin egen.

2. Socialisme

2.1. for

2.1.1. Vil have at alt magten skal være til staten

2.1.2. Yde efter evne, nyde efter behov

2.2. imod

2.2.1. Er imod fri arbejdsøkonomi

2.3. Partier

2.3.1. Radikale

2.4. Menneskesyn

2.4.1. Mennesket bliver meget formet af sin plads i samfundet, men den former også sin egen

3. Liberalisme

3.1. for

3.1.1. Den individets frihed

3.1.2. Hver mand er sin egen lykke smed

3.1.3. Staten skal have så minimal magt som muligt. Kun til politi

3.1.4. Respekt for privat ejendom

3.2. imod

3.2.1. Staten har alt magten

3.2.2. De er imod at mennesker har en tildelt plads i samfundet

3.3. Partier

3.3.1. Venstre

3.3.2. Liberal alliance

3.4. Menneskesyn

3.4.1. mennesket er klogt og fornuftigt. Det ved best selv hvordan det er lykkeligt.

4. Konservatisme

4.1. for

4.1.1. Familiens frihed.

4.1.2. hvert menneske er født til at have en bestemt plads i samfundet

4.1.3. Staten skal kun lige havde den mest nødvendige magt, som f.eks. politi.

4.1.4. Forandre for at bevare

4.2. imod

4.2.1. Staten har alt magten

4.2.2. Hurtige ændringer.

4.3. Partier

4.3.1. Det Konservative Folkeparti

4.3.2. Nye borgerlige

4.3.3. Dansk folkeparti

4.4. Menneskesyn

4.4.1. Mennesket er svagt, og har brug for traditioner og fællesskab for at være lykkelig.