시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
Studerende § 12 저자: Mind Map: Studerende § 12

1. Gebyrer (kerne 1) (LAS § 12 stk. 2)

1.1. Udlæg af SU når der ikke er søgt i tide

1.2. Skal være på baggrund af et uddannelsespålæg

1.3. Max 2 måneder

2. Behovsbestemt hjælp (kerne 1) (LAS § 12 stk. 3)

2.1. Enlig forsørger ml. 2 uddannelser

3. Nødvendige undervisningsmaterialer (kerne 1) (LAS § 34a)

3.1. Der kan ydes op til 5.000 kr.

3.2. Skal have modtaget udd.hj. inden studiestart

3.3. Konkret individuel økonomisk vurdering

4. Deltagerbetaling (kerne 1) (LAS § 34b)

4.1. Skal modtage udd.hj. og have et udd.pålæg

4.2. Konkret individuel økonomisk vurdering

5. Afslag på uddannelses-/kontanthjælp

5.1. Hvis borger er tilmeldt en uddannelse - uanset om der udbetales SU eller ej

5.2. Hvis der ikke er en forhåndsgodkendelse af speciale

5.3. Hvis borger har en periode på op til 2 måneder uden SU - eksempler:

5.3.1. Skift ml. 2 uddannelser

5.3.2. Afbrudt én uddannelse og starter på en anden (skal bare have søgt ind på ny uddannelse. Garanteret plads er ikke nødvendig.)

5.3.3. Har afsluttet grundforløb, som forventes efterfulgt af elev-/lære-/praktikplads inden for 2 måneder. (OBS! Kan være berettiget til hjælp 2 måneder efter afsluttet grundforløb, hvis der ikke er fundet elev-/lære-/praktikplads. Dette kræver dog ny ansøgning.)

6. Undtagelse til afslag (Bekendtgørelse 1506 om uddannelsessøgendes ret til hjælp i særlige tilfælde

6.1. Hvis borger pga. samlivsophør eller sygdom ikke kan forsørge sig selv (tænk også på SU)

6.2. Hvis borger uddanner sig i sin fritid (ved siden af sit arbejde) og har en social begivenhed (fx. arbejdsophør)

6.3. Hvis borger har sygeorlov fra sin uddannelse (har ved sygdom ikke mulighed for at forsørge sig selv)

6.4. Hvis borger har orlov fra uddannelse og alle andre muligheder er udtømte (SU, SU-slutlån)

6.5. Hvis borger er bevilget STU-forløb af U&U-forvaltningen

7. Startes uddannelse, når der modtages ydelse

7.1. Stop hjælpen en måned før - fordi SU er forudbetalt

7.2. Undtaget dem der lige er fyldt 18 år - de skal have hjælp frem til start på uddannelse