Greenco N.V.

시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
Greenco N.V. 저자: Mind Map: Greenco N.V.

1. Productieplanning

1.1. Oracle ERP cloud

1.1.1. ERP oplossingen voor KMO via Oracle

1.1.2. https://www.oracle.com/applications/enterprise-resource-planning/solutions/index.html

1.1.3. Deze software verzamelt bepaalde gegevens en de rapporten van verschillende afdelingen die ze dan doorsturen naar andere afdelingen. Zo wordt iedereen op de hoogte gebracht van wat er gaand is in een bedrijf. Zo'n oplossing omvat de totale bedrijfsstructuur van de onderneming

1.1.4. Deze toepassing is speciaal voor KMO's en zorgt ervoor dat de actuele voorraadinformatie aantoont waar er eventueel tekorten zijn. Dit zou een ideaal beginmedium zijn voor Greenco.N.V.

1.1.5. De kostenstructuur: het is via een contract, er zijn geen algemene concrete kosten.

2. Klanten opvolgen

2.1. Salescloud

2.1.1. Salescloud van salesforce.com

2.1.2. zie 'plannen'

2.1.3. Voor Greenco N.V. kunnen ze via deze tool perfect hun klanten opvolgen en hun de beste service verlenen. Als alle verkopers van alle belangrijke informatie op de hoogte zijn moet dit geen probleem vormen.

3. Samenwerken

3.1. Egnyte

3.1.1. Egnyte van Egnyte.com

3.1.2. http://www.egnyte.com/what-is-enterprise-file-services.html

3.1.3. Egnyte biedt een compleet dossier aan van diensten die bij een bedrijf passen. Die volledig aan de behoeften van de onderneming voldoen. U heeft mobiele toegang tot de tool en verdeeld uw arbeidskrachten en veiligheidseisen. Interne en externe teams van het bedrijf kunnen eenvoudig samenwerken vanaf elke locatie en elk apparaat. Zo kunt u bepaalde mensen toegang laten tot bepaalde documenten en bestanden.

3.1.4. Deze cloud zorgt ervoor dat er over de telefoon niet geen dingen meer moeten worden afgesproken maar alles digitaal kan, iedereen kan alles volgen en alles zelf aanpassen. Het beperkt zo de kosten en is tegelijk zeer efficiënt

3.1.5. Kostenstructuur: $8 per employee/ month U kunt altijd eerst gebruik maken van de free trial.

4. Communiceren

4.1. Egnyte

4.1.1. Egnyte van Egnyte.com

4.1.2. http://www.egnyte.com/what-is-enterprise-file-services.html

4.1.3. Zie 'Samenwerken'

4.1.4. Voor de communicatie binnen een bedrijf is deze cloud ook zeer geschikt. Het is een ruime tool die verschillende functies beheert, die zeer handig zouden zijn voor Greenco.N.V.

4.1.5. Kostenstructuur: $8 per employee/ month U kunt altijd eerst gebruik maken van de free trial.

5. Plannen

5.1. Salescloud

5.1.1. Salescloud van salesforce.com

5.1.2. http://www.salesforce.com/sales-cloud/overview/

5.1.3. Klanteninformatie kan worden opgevolgd vanuit 1 locatie. Het is mogelijk om sommige processen van het bedrijf helemaal te automatiseren

5.1.4. Door dit systeem toe te passen op het geval van Greenco.N.V. kunnen ze klanteninformatie makkelijk doorspelen, aanpassen, en verwijderen en ook voornamelijk de planning op te volgen. Zo ontvangen alle verkopers de juiste informatie over het klantenbestand en kunnen ze er beter op inspelen en effectief en efficiënt te werk gaan.

5.1.5. De kostenstructuur om deze tool te gebruiken is $125/user/month