Teoretyczne podstawy wychowania

시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
Teoretyczne podstawy wychowania 저자: Mind Map: Teoretyczne podstawy wychowania

1. Rodzaje metod wychowawczych

1.1. METODY GRUPOWE

1.1.1. - metody organizacji działalności zespołowej i samorządowej - metody współudziału uczniów w organizacji lekcji

1.2. METODY INDYWIDUALNE

1.2.1. - karanie wychowawcze - nagradzanie wychowawcze - perswazję - przykład własny - metodę zadaniową

2. Metoda wychowania definicja

2.1. Metoda: to pewien sposób postępowania z wychowankiem.W dosłownym znaczeniu – metoda to droga (jaką obiera wychowawca z wychowankiem).

3. Wszystkie metody powinny być w wychowywaniu. Ale najważniejszą jest metoda przykładu własnego. Dopiero potem perswazja, nagradzanie i karanie.