Kinderen met autisme: oriëntatiefase

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Kinderen met autisme: oriëntatiefase Door Mind Map: Kinderen met autisme: oriëntatiefase

1. Verkenning probleemstelling vanuit werkveld

1.1. belonen en straffen

1.1.1. duimpjes

1.1.2. streepjes => 3 streepjes slecht

1.1.3. elasticjes

1.1.4. belonen met snoep, speelgoed, complimentjes

1.2. streven naar structuur

1.2.1. per leerling verschillend

1.2.2. school

1.2.3. klas

1.2.4. pictogrammen

1.2.5. zeer strikte regels

1.3. ieder kind als individu en eigen interesses

1.4. onrust kind

2. Verkenning probleemstelling vanuit literatuurstudie

2.1. Diagnose via gedragskenmerken, geen objectieve diagnose

2.1.1. Meer dan etiket, eigen mix van talenten en dingen waar ze moeite mee hebben

2.1.1.1. Gesprekken met ouders, leidsters en verzorgers

2.1.1.2. Informatie via vragenlijsten, gesprekken en observaties

2.2. Niet altijd stoornis of beperking, moet niet altijd genezen worden

2.3. Autismespectrumstoornis, ASS volgens de DSM-criteria

2.3.1. Sociale communicatie en interactie

2.3.2. Beperkte gedragspatronen, interesses of activiteiten

2.3.2.1. Focus op bepaald onderwerp

2.3.3. Over- of ondergevoeligheid van zintuigelijke prikkels

2.4. Autisme bij je kind, wat nu?

2.4.1. Autisme begrijpen

2.4.2. Ontwikkeling en positief gedrag stimuleren

2.4.3. Omgeving aanpassen aan je kind

2.4.4. Professionele hulp zoeken

2.5. Autisme & zintuigelijke gewaarwording

2.5.1. Beweging --> betere focus

2.5.2. Niet alleen kijken wat 'slecht' gaat maar ook wat er goed is

2.5.3. Niet enkel problemen van buitenaf maar ook van binnen in het lichaam

2.5.4. Elk kind is ANDERS

2.6. Movements breaks

2.6.1. Kans geven om zelf te kiezen

2.6.2. Drukker worden --> bewegen helpt

2.6.3. veel voordelen (productiviteit stijgt, focus stijgt,...)

2.7. Interview ervaringsdeskundige

2.7.1. Bij teveel prikkels

2.7.1.1. Wenen

2.7.1.2. Zijn vertrouwelijke spullen bij zich nemen

2.7.1.3. In de klas zal hij op zijn wipper gaan zitten

2.7.2. Sterke punten broertje

2.7.2.1. Probeert zelf een oplossing te zoeken voor zijn probleem

2.7.2.2. Kan goed overweg met de ipad

2.7.3. Zwakke punten broertje

2.7.3.1. Kan niet praten

2.7.3.2. Heeft veel moeite met info te verwerken

2.8. Goede pedagogische context

2.8.1. Prikkelarme ruimte

2.8.2. Deuren dicht en netjes opgeruimde kamer

2.8.3. Succesmomenten creëren

2.8.4. Samenwerking stimuleren

2.8.5. Complimenten

2.9. Autisme en vrije tijd

2.9.1. Toegankelijkheid sportclubs, jeugdbewegingen

2.9.1.1. Bevorderen sociale contacten

2.9.1.2. Angsten overwinnen

2.9.1.3. Geen ondersteuning

2.9.1.4. Weg uit geïsoleerde ruimte

2.9.1.5. Voldoende uitleg

2.9.1.6. Activiteiten flexiblel

2.9.1.7. Gestructureerde aanpak

2.9.2. Probleem

2.9.2.1. groepen te groot

2.9.2.2. Activiteiten te druk

3. Onderzoeksvragen

3.1. hoe kunnen we meer beweging integreren tijdens de lessen?

3.2. hoe kunnen we kinderen rustig krijgen op basis van beweging?

4. Plan van aanpak

4.1. zorg op maat

5. situering praktijksituatie

5.1. literatuur op school

5.1.1. waarneming en zintuigelijke ervaringen bij mensen met autisme en aspergesyncroom

5.1.2. autisme en zintuiglijke problemen

5.2. observatie zwemles

5.2.1. afspraken

5.2.2. belonen en straffen

5.2.3. 2 verschillende groepen

5.2.3.1. focus op niveau

5.2.3.2. aandacht voor het kind

5.2.3.2.1. individuele aandacht

5.2.4. verschil vertrek en terugkeren

5.3. gesprek leerkracht

5.3.1. prikkels

5.3.1.1. overgang les en speelplaats

5.3.1.2. geluid

5.3.1.3. kleur

5.3.2. uitleg toekomst kind

5.3.3. verduidelijking probleem

5.3.4. verduidelijking autisme

5.3.5. verduidelijking onderzoeksvraag

5.3.6. werking school

5.3.7. werking klas