Læsning af ældre fiktionstekster

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Læsning af ældre fiktionstekster Door Mind Map: Læsning af ældre fiktionstekster

1. Præsentations af undervisningsforløb

1.1. Arkivering

1.2. Aktualisering

1.3. Identitetsdansk

2. Didaktiske begrundelser

2.1. Stilladsering

2.2. Progression

2.3. Differentiering

2.4. Læseforståelse og læsestrategier

2.5. Evaluering

3. Eksempler på undervisningsmaterialer

3.1. Gæt et ord eller udtryk

3.2. Tove Ditlevsens liv og forfatterskab

3.3. Cirkellæsning

3.4. Mindmap

3.5. Billed-collage

4. Videre arbejde med forløbet

4.1. Multimodalitet

4.2. Fiktionsskrivning

4.3. Nyere fiktionslitteratur

4.4. Fokus på differentiering af indhold

5. Muligheder og udfordringer ved undervisning i ældre fiktionstekster

5.1. Fiktion generelt

5.2. Ældre fiktionstekster

5.3. Herunder i relation til "Tårer"

6. Generel analyse af "Tårer" af Tove Ditlevsen

6.1. Berettermodellen

6.2. Personer

6.3. Sproglige virkemidler

6.4. Tematikker og budskab