Elektromagnetické záření a optika 5R

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Elektromagnetické záření a optika 5R Door Mind Map: Elektromagnetické záření a optika 5R

1. Přesahy

1.1. M

1.2. Bi

1.3. Ch

1.4. Z

1.5. ostatní

2. Úkoly

3. Úlohy

4. Odkazy

4.1. weby

4.2. videa

4.3. obrázky

5. Učební texty

5.1. Tepelné a elmag. záření, fotometrie

5.2. Optika

5.3. Elektromagnetické kmitání a vlnění

6. Učivo

6.1. Elektromagnetické kmitání

6.1.1. Oscilátor

6.1.2. Typy kmitání

6.1.2.1. Vlastní

6.1.2.1.1. Thomsonova rovnice

6.1.2.2. Tlumené

6.1.2.3. Nucené

6.1.2.4. Vázané

6.1.2.4.1. Indukční vazba

6.1.2.4.2. Kapacitní vazba

6.1.2.4.3. Galvanická vazba

6.2. Elektromagnetické vlnění

6.2.1. Vznik

6.2.2. Vlna

6.2.2.1. Rychlost

6.2.2.2. Rovnice

6.2.2.3. Typy

6.2.2.3.1. Postupná vlna

6.2.2.3.2. Stojatá vlna

6.2.3. Dipól

6.2.3.1. Signál

6.2.4. Přenosová soustava

6.2.4.1. Mikrofon a reproduktor

6.2.4.2. Vysílač a přijímač

6.2.4.3. Modulace a demodulace

6.2.4.3.1. Amplitudová

6.2.4.3.2. Frekvenční

6.3. Optika

6.3.1. Zařazení a elektromagnetismus

6.3.2. Vlastnosti světla

6.3.3. Rychlost světla

6.3.4. Šíření světla

6.3.5. Odraz

6.3.5.1. Index lomu

6.3.5.2. Úplný odraz

6.3.5.2.1. Mezní úhel

6.3.5.3. Optický hranol

6.3.6. Lom

6.3.6.1. Popis

6.3.6.2. Disperze

6.4. Tepelné záření

6.4.1. Černé těleso

6.4.2. Zákony

6.4.2.1. Stefan - Boltzmann

6.4.2.2. Wien

6.4.3. Spektra látek

6.4.3.1. Čárové

6.4.3.2. Pásové

6.4.3.3. Spojité

6.4.4. Spektrální analýza

6.4.4.1. Emise

6.4.4.2. Absorpce

6.4.4.3. Fraunhofferovy čáry

6.5. Fotometrie

6.5.1. Světelný tok

6.5.1.1. Lumen

6.5.2. Svítivost

6.5.2.1. Kandela

6.5.3. Osvětlení

6.5.3.1. Lux

6.5.3.2. Bunsenův fotometr

6.5.3.3. Luxmetr

6.6. Elektromagnetické záření

6.6.1. Gama záření

6.6.2. RTG

6.6.2.1. Brzdné

6.6.2.2. Charakteristické

6.6.2.2.1. RTG snímek

6.6.3. UV

6.6.4. VIS

6.6.5. IČ

6.6.5.1. Spektroskopie - otisk prstů

6.6.6. radiový signál

6.6.6.1. FM, AM, VKV, KV, DV

7. výstupy

7.1. RVP

7.2. ŠVP