Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
Splash por Mind Map: Splash

1. Đăng nhập

1.1. Đăng ký (Chọn loại giấy tờ)

1.1.1. Chứng minh nhân dân

1.1.2. Căn cước công dân

1.1.2.1. Camera

1.1.2.1.1. Hiển thị thông tin

1.1.3. Hộ chiếu

1.2. Home

1.2.1. Home

1.2.1.1. Tra cứu số dư

1.2.1.1.1. Chụp ảnh giấy tờ

1.2.1.2. Chuyển tiền trong ngân hàng

1.2.1.2.1. Xác nhận thông tin

1.2.2. Cài đặt

1.2.2.1. Cập nhật thông tin định danh

1.2.2.1.1. Thông tin cá nhân

1.2.2.1.2. Thông tin mã số thuế

1.2.2.1.3. Thông tin bảo hiểm xã hội

1.2.2.2. Đăng ký phương tiện xác thực

1.2.2.2.1. Đăng ký chứng thư số

1.2.2.2.2. Đăng ký SMS

1.2.2.2.3. Xác thực OCR

1.2.2.2.4. FaceID

1.2.2.3. Đăng ký loại hình xác thực

1.2.3. Thông báo