Islam door de ogen van een bekeerling

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
Islam door de ogen van een bekeerling por Mind Map: Islam door de ogen van een bekeerling

1. Plot

1.1. Zoektocht naar zingeving

1.2. Bekering tot de islam

1.3. Mening over verschillende gebeurtenissen

1.4. ''Mijn zoektocht naar het geloof begon in het jaar 2014.''

2. Personages

2.1. Één hoofdpersoon

2.2. Stijn Ledegen, een jonge Vlaming

2.3. Opgegroeid met sterk atheïstische ouders

2.4. Probleem: spirituele leegte

2.5. Doet onderzoek over de islam

2.6. Vervolg op de zin in het stukje 'Plot'. ''Toen was ik zeer open en geïnteresseerd in het ontdekken van nieuwe culturen en talen. Daarom is reizen één van mijn grootste passies.''

3. Perspectief

3.1. Ik-perspectief.

3.2. De schrijver vertelt alleen hoe hijzelf zich voelt.

3.3. ''Zo zijn er immers personen die enkele weken, maanden of zelfs jaren nodig hadden om hun geloof te ontdekken. Ik had enkel één hoofdstuk uit de Koran nodig. Het eerste hoofdstuk namelijk Surah Al Fatiha (de Opening). Mijn hart brak bij het lezen van de eerste verzen.

3.3.1. De zin die aangeeft dat het een ik-perspectief is: ''Mijn hart brak bij het lezen van de eerste verzen.''

4. Tijd

4.1. Het is een niet-chronologisch verhaal.

4.2. Historische tijd

4.2.1. Het verhaal speelt zich af in het verleden.

4.3. Veel flashbacks

4.3.1. ''De eerste maanden na mijn bekering deed ik alles zeer rustig aan. Dit werd me immers gezegd bij mijn bekering 'doe alles rustig aan'.''

5. Symbolen

5.1. De Koran

5.1.1. Dit eerste hoofdstuk uit de Koran was me meer waard dan een hele Bijbel of een stapel boeddhistische boeken over levenswijzen.''

5.2. Het ouderlijk huis van Stijn

5.3. De familie van Stijn

6. Zelfreflectie

6.1. Ik heb door dit verhaal geleerd hoe het is om de islam te bekijken uit een ander perspectief, want ik ben zelf een geboren moslim. Hoe het is om als bekeerling alles zelf te moeten doen, zoals informatie opzoeken etc. Hoe bijzonder het is om een persoon zien veranderen. Een passend vers uit de Koran: Surah Abraham: vers 4:"...Daarna laat God in dwaling wie Hij wil en Hij leidt wie Hij wil..."

6.2. Ik heb tranen gekregen van het verhaal, toen ik het las. Er zitten in het verhaal nog wat kleinere verhalen. Het is een grote stap om te bekeren. Het verhaal is erg interessant en ik raad het iedereen aan om het te lezen.

6.3. Het verhaal heeft er ook voor gezorgd dat ik altijd het beste uit mezelf probeer te halen. En dat ik dankbaar moet zijn voor wat ik heb.

7. Thema

7.1. Hoe het is om je naar de islam te bekeren.

7.2. Meegemaakte belevenissen van Stijn

7.3. Meegemaakte belevenissen van andere bekeerlingen.

8. Schrijver

8.1. Het enige boek die de auteur heeft geschreven.

8.2. De schrijver heeft een kritische kijk naar de samenleving.

8.3. ''Hij weet als geen ander waar frustraties en misverstanden vandaan komen en wenst met dit boek een wat duidelijker beeld van de beleving van de islam door te geven.''

9. Motieven

9.1. De reis naar Jeruzalem

9.2. Verbaasdheid:''Er was geen onderscheid tussen publieke en private plaatsen, iedereen leefde heel open en zeer Westers.''

9.3. De Koran

9.4. De bekering van Stijn

10. Ruimte

10.1. Het verhaal speelt zich af op veel plekken op de wereld.

10.1.1. Zo heeft Stijn na het afmaken van zijn middelbare school meegedaan aan een uitwisseling in Argentinië. Hij heeft hier veel over de islam geleerd, zoals hij zegt: 'Hier heb ik nochtans de echte islam leren kennen. Door de grote migratiestroom van Lebanezen en Syriërs na de val van het Ottomaanse rijk, is Argentinië het land met de grootste moslimpopulatie van Zuid-Amerika.'

10.1.2. Hij is ook in Jeruzalem geweest, voor een bezoek aan de Rotskoepelmoskee.

10.1.3. Zijn bedevaart in de heilige stad Mekka.

10.1.4. Zo ook in Jordanië geweest om de Arabische taal te leren

10.1.5. En in het Vlaamse Aalst