סביבה לימודית מתוקשבת

מפת חשיבה

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
סביבה לימודית מתוקשבת создатель Mind Map: סביבה לימודית מתוקשבת

1. מתייחסת לכל תלמיד בנפרד

2. חוסר תקשורת בין התלמיד למרצה

3. נוחות בשעות הלמידה

4. כשלים טכניים