Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Pienryhmätoiminta создатель Mind Map: Pienryhmätoiminta

1. Henkilöstön näkemys pienryhmätoiminnasta

1.1. Miten henkilöstö kokee pienryhmätoiminnan vaikutukset?

1.2. Kuinka pienryhmätoimintaa tulisi henkilöstön mielestä järjestää?

2. Haasteet ja mahdollisuudet pienryhmätoiminnan toteuttamisessa

2.1. Pienryhmätoiminnan edut ja huonot/haastavat puolet

2.2. Haasteet ja niiden ratkaisut pienryhmätoiminnan toteuttamisessa

3. Pienryhmätoiminnan historia & kehitys

3.1. Suomessa tehty tutkimus- ja kehittämistyö "Mikä päivähoidossa voisi olla toisin?" 1987-1989

3.2. Pienryhmätoiminnan nykytilanne ja tulevaisuus, kuinka kehitystä vietäisiin eteenpäin

4. Pienryhmä vs. suuri ryhmä kognitiivisten valmiuksien kautta tarkasteltuna

4.1. Ryhmä oppimisen paikkana ärsykenäkökulmasta (psykologia)

4.2. Lapsen kehitystason vaikutus kognitiivisiin kykyihin ja sen sijoittuminen ryhmään ja pienryhmään