Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
DIS-möte создатель Mind Map: DIS-möte

1. Regeringens nya förslag, vad innebär det?

2. Förskola - ansvar pedagogiskt

3. Nya mallar från Skolverket

4. Vilka frågor behöver upp på stadsövergripande nivå?

5. juni 2015