Introduktion till .NET http://bit.ly/kthnet1007

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Introduktion till .NET http://bit.ly/kthnet1007 создатель Mind Map: Introduktion till .NET http://bit.ly/kthnet1007

1. Dag König

2. Introduktion till Språk

2.1. Är något språk bättre än ett annat?

3. Introduktion till .NET

3.1. Vad är .NET?

3.2. Språken

3.2.1. C#

3.2.2. Visual Basic

3.2.3. F#

3.3. Ramverken

3.3.1. ADO.NET

3.3.2. ASP.NET

3.3.3. Windows Presentation Foundation (WPF)

3.4. Exekveringsmiljön

3.5. Plattformar

3.5.1. Server

3.5.1.1. ASP.NET

3.5.1.2. SharePoint

3.5.1.3. SQL Server

3.5.1.4. Och många fler

3.5.2. Klient

3.5.2.1. Desktop

3.5.2.2. Silverlight

3.5.2.3. Windows Phone

3.5.2.4. Windows Store

3.5.2.5. Devices

3.5.3. MacOS/Linux

3.5.4. Special

3.5.4.1. Unity3D

3.5.4.2. Xamarin

4. Introduktion till C#

4.1. DEMO: Hello World

4.2. Stöder flera typer av programmering

4.2.1. Objektorienterat

4.2.2. Statiskt / Dynamiskt Typat

4.2.3. Funktionellt

4.3. Demonstration av några funktioner

4.3.1. Linq

4.3.2. Dynamic

4.3.3. Async

4.4. Hur skriver man för olika plattformar

4.4.1. Asp.Net

4.4.2. WPF

4.4.3. Windows Phone / Windows Store Apps

5. Verktyg

5.1. Visual Studio

5.2. Microsoft Azure

5.3. WebMatrix

6. Alla Microsofts utvecklingplattformar

6.1. .NET

6.2. Native

6.3. HTML/Javascript

7. Hur populärt är .NET

7.1. 1.8 Miljarder aktiva installationen av .NET

7.2. 6 Miljoner professionella utvecklare

7.3. Jobb

8. Hur utvecklar vi .NET

8.1. .NET Foundation

8.2. GitHub