Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Car Ter Kouter создатель Mind Map: Car Ter Kouter

1. Passief

2. Organisatie

2.1. Beleidsinfo*

2.1.1. Arbeidsreglement

2.1.2. Compendium

2.1.3. Conventie

2.1.4. Barema's

2.1.4.1. IFIC

2.1.4.2. Non IFIC

2.1.5. Jaarverslag

2.1.6. Kwaliteitshandboek

2.1.7. Sluitingsdagen

2.1.8. Dienstnota

2.2. Personeel *

2.2.1. Werkuren

2.2.2. Verlof

2.2.2.1. Verloffiche

2.2.2.2. Vakantie voorstel

2.2.3. Vorming

2.3. Revalidanten*

2.3.1. Basis-verlofuurrooster in Care

2.3.2. Controlelijsten

2.4. Vakantie

2.4.1. Planning verlof

2.4.1.1. Aankomende vakantie

2.4.1.2. Acrhief

2.4.2. Mogelijkheden verlof

2.4.2.1. Mail

2.4.2.2. Overzicht per unit

2.4.2.3. archief

2.4.3. Opfrisdagen

2.5. Dagelijkse werking*

2.5.1. Bibliotheek

2.5.2. Leermiddelen

2.5.3. Multimedia

2.5.4. Briefwisseling

2.5.5. Telefonie

2.6. GDPR*

3. Werkgroepen

3.1. SKZ*

3.1.1. Kansarmoede

3.1.2. Verslagen

3.2. ICT*

3.2.1. How to/opleiding

3.2.2. Hardware

3.2.3. Software

3.2.4. Telefonie

3.2.5. ESC

3.2.6. Verslagen

3.3. Preventie/Welzijn*

3.3.1. Ad Hoc

3.3.2. Verzekering via directie

3.3.3. Corona

3.4. Externe werkgroepen*

3.4.1. Psychomotoriek

3.4.2. Hanen

3.4.3. NAH volwassenen

3.4.4. ASS

3.4.5. ADHD

3.4.6. Leerstoornissen

3.4.7. Preventieadviseurs

3.4.8. Tablets en co

3.4.9. Ontwikkelingsstoornissen

3.4.10. Taaltherapie bij kleuters

3.4.11. Rekenstoornissen

3.4.12. Visuele Perceptie

3.4.13. Sociaal Werk in CAR

3.4.14. Werkgoep Hoorexpert

3.5. Vertrouwenspersoon

3.5.1. Feitenregister

4. Units

4.1. ASS-Team*

4.2. Structuur*

4.3. Viblo*

4.4. COS G*

4.5. COS M*

4.6. Vroegreva*

4.7. NAH Team*

4.8. Gehoor*

4.9. Onderzoek*

4.9.1. Wachtlijst

4.9.2. Opnameteam

4.10. MDT

5. Directieraad

5.1. Netwerk

5.2. Welzijn en Preventie

5.3. Overheid

5.4. Revalidatie: org / adm

5.5. Personeel / stag. / vrijw.

5.6. Zorggebruikers

6. Disciplines

6.1. Kiné*

6.2. Logo*

6.3. Ergo*

6.4. Psycho*

6.5. Logistiek*

6.6. Sociale Dienst*

6.7. Administratie*

6.8. Artsen*

7. *Stage*

7.1. Reglement

7.2. Actief

7.3. Archief

8. Sjablonen*

8.1. Verslagen

8.2. Attesten

9. Cliënten