La guerra del Francès (1808-1813)

La guerra del Francès de 1808-1813

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
La guerra del Francès (1808-1813) 作者: Mind Map: La guerra del Francès (1808-1813)

1. les tropes napoleòniques ocupen

1.1. Espanya

1.1.1. amb el pretext d'envair

1.1.1.1. Portugal

2. el 2 de maig de 1808 es produeix

2.1. Insurrecció popular de Madrid

2.1.1. sorgeixen

2.1.1.1. guerrilles

2.1.1.1.1. combaten

3. es convoquen

3.1. Les Corts a Cadis

3.1.1. elaboren

3.1.1.1. Constitució del 1812