Mijn visie op onderwijs

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
Mijn visie op onderwijs 作者: Mind Map: Mijn visie op onderwijs

1. Meervoudige intelligentie

1.1. -een rijke leeromgeving is aanspreken van verschillende intelligenties en interesses

1.2. -Gardner: er zijn verschillende soorten intelligenties en iedereen en iedereen is op een andere manier begaafd

1.3. Leerlingen maken keuzes waardoor uitdagingen goed haalbaar worden

1.4. Aanleren van nieuwe vaardigheden waar zij goed in zijn

2. Gedeelde sturing

2.1. -ontwikkelen van metacognitieve vaardigheden

2.2. -voorbereidingen op vervolgonderwijs: leren

2.3. -docent fungeert als coach en bewaakt de leerprocessen: eisen stellen, keuzemogelijkheden aangeven, procedures bewaken en als gespreksbegeleider optreden.

2.4. -leerling wordt voor een groot deel verantwoordelijk gemaakt voor zijn eigen leerproces

3. Gedeelde sturing

3.1. -elke portfolio opdracht op een andere wijze toetsen: een gedicht, werkstuk, tekening, een strip of een kookopdracht

4. Gedeelde sturing

4.1. werken met materialen opmaat

4.2. leerlingen maken onder begeleiding eem passende planning

4.3. docent is voor gerichte vragen beschikbaar

5. Sociaal contructivisme

5.1. werken met leerpleinen

6. Sociaal constructivisme

6.1. -leerlingen zijn geen lege vaten die volgestopt moeten worden met informatie

6.2. -leren doe je door te doen

6.3. -een authentieke leeromgeving(interactief en contextgebonden)stimuleert het leren

6.4. voortborduren op de kennis op de kennis die er al is. Leren is constructief, cumulatief, zelfregulerend en doelgericht proces

6.5. -metacognitieve vaardigheden zijn erg belangrijk die vooral worden opgedaan door deze vorm van ontdekkend leren