WETTEN

wetten schoolopdracht vp

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
WETTEN 作者: Mind Map: WETTEN

1. BIG

1.1. = Wet op de beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

1.1.1. arts, tandarts, verpleegkundige, fysio, apotheker etc

1.1.2. doel = bevorderen van kwaliteit beroepsuitoefening

1.2. BIG registratie = onderdeel wet

1.2.1. = openbaar register zorgverleners

1.3. geeft regels aan beroepen in gezondheidszorg

1.4. beschermt patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen

1.5. bepalingen over: titelbescherming, registratie, herregistratie, voorbehouden handelingen en tuchtrecht.

2. WGBO

2.1. = Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst

2.2. rechten en plichten patiënt

2.2.1. bijv. recht op (begrijpelijke) info

2.2.2. bijv. toestemming moeten geven behandeling

2.2.3. bijv. inzage dossier

2.3. juridische uitdrukking samenwerkingsrelatie

2.3.1. geeft kader

2.3.1.1. vertrouwensverhouding ++ functioneren

2.3.1.2. helpt hulpverlener medisch-prof. verantwoordelijkheid vorm geven

3. Kwaliteitswet zorginstellingen

3.1. Oude naam voor: Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ) > sinds 2016

3.2. iedereen recht op goede zorg

3.2.1. wettelijk vastgelegd: wat = goede zorg

3.2.2. wat moet je doen met een klacht?

3.3. doel =

3.3.1. openheid klachten & ongewenste gebeurtenissen > ervan leren > gezamenlijk zorg verbeteren

3.4. regelt =

3.4.1. betere en snelle aanpak van klachten

3.4.2. zorgmedewerkers veilig incidenten melden

3.4.3. cliënt krijgt sterkere positie

3.4.4. uitbreiding meldplicht zorgaanbieders